Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Čím se zabýváme?

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) je jednotnou asociací, zastupující celý trh finančního poradenství.

  • Vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.
  • Reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost.
  • Jde o sdružení, které s celkovým počtem 24 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví.