Poradce jako zprostředkovatel je klientem banky

21. 10. 2020
11:05 - 11:35
Kepler

Poradce jako zprostředkovatel je klientem banky

Vztah poradce a banky, kdy poradce vystupuje v roli klienta, který spotřebovává produkty a nástroje určené k distribuci bankovních produktů. Jak se bude vyvíjet vztah poradce jako distributora a banky jako výrobce finančních produktů. Diskuze nad tématem cesty klienta v složitém vztahu banky a poradce.