Petr Jan Křen

Byznys mentor, kouč, podnikatel a vizionář

Petr Jan Křen

Byznys mentor, kouč, podnikatel a vizionář
linkedin-icon facebook-icon

Životopis

Petr je zakladatelem Petr Jan Křen Academy, expert na Life & Business Transformation Leadership, byznys mentor, kouč, podnikatel a vizionář.
Jeho další expertní oblastí je budování, řízení a vedení týmů a oblast efektivního zlepšování vztahů (osobních i pracovních). Čerpá ze svých bohatých životních a podnikatelských zkušeností, které neustále doplňuje o nejnovější trendy.
Petr Jan v letech 1993 až 2013 vybudoval jednu z nejúspěšnějších obchodních a finančně poradenských sítí v rámci evropského OVB Holdingu a.g..
Prvních několik let jeho podnikání však bylo o neustálém hledání té správné cesty, přístupu a také o přežívání. Situace byla pod pěti letech tak kritická, že dokonce uvažoval o ukončení jeho kariéry obchodníka i manažera. Nicméně se v jeho životě objevil zahraniční byznys mentor a kouč, člověk, který si cestu vybudování byznysu v této oblasti již úspěšně prošel. Díky jeho mentoringu, koučování a Petrovy předchozí zkušenosti se situace významně obrátila. Během následující doby Petr Jan vybudoval tým přes 800 poradců a manažerů a v letech 2000 – 2013 dosáhl historického provizního obratu přes 2 miliardy Kč.
Za dobu 20 let aktivní kariéry Petr Jan a jeho tým ovlivnili pozitivním způsobem finanční situaci desítkám tisíc klientů a pomohli jim realizovat jejich finanční cíle.
Současně se Petru Janovi díky jeho metodám budování, rozvoje, vedení a leadershipu podařilo pozitivně změnit život stovkám jeho spolupracovníků, kteří si díky spolupráci s ním mohli splnit své osobní i podnikatelské cíle. Velká část z nich stále v dnešní době úspěšně podniká, či má významné manažerské pozice.
Součástí jeho životní cesty je však rovněž osobní vyhoření, deprese, kardiostimulátor či podnikatelská selhání. Petr Jan si prošel osobní transformací, díky které si ujasnil své životní poslání. Tím je podpora v transformaci a rozvoji lidí, týmů, firem. Udržitelný růst, efektivní fungování založené na hodnotách, poslání a vizích. A také propojení všech součástí našeho života v jeden fungující celek.
Petrova filosofie, která je obsažena v jeho mottu:” Vybuduj sebe, vybuduj lidi, vybuduj firmu”, se prolíná jako červená nit jeho přístupem k jeho klientům ať již na osobních konzultacích nebo na seminářích či přednáškách.
Vše o čem hovoří, si Petr Jan prošel a na vlastní kůži zažil. Jak vybudování hvězdné úspěšné kariéry, tak i pád na pomyslné životní a pracovní dno. Zažití obou životních extrémů mu umožňuje být autentickým a důvěryhodným a dává mu reálný rozhled a také nadhled, z čehož s úspěchem čerpají jeho klienti pro řešení svých osobních i pracovních situací. Díky tomu je pro své klienty dlouhodobým partnerem v různých oblastech jejich života.
ZKUŠENOSTI, KTERÝM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT!
V rámci akademie, kterou Petr Jan založil, vytvořil mimo jiné rozvojový a transformační program Milionový leader, který obsahuje to nejlepší z jeho osobních, podnikatelských a byznysových zkušeností. Ve svých přednáškách a seminářích také předává své know-how a tajemství, jakým způsobem se mu podařilo ze ztrátového byznysu udělat během několika let úspěšný, fungující a ziskový byznys.

Kde mne najdete

Jakým směrem se vydat na křižovatce?

21. 10. 2020
12:50 - 13:50
Aquarius + Taurus