Jan Frait

Ředitel sekce finanční stability ČNB

Jan Frait

Ředitel sekce finanční stability ČNB

Životopis

Jan vystudoval obor ekonomika průmyslu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. I další vzdělání absolvoval na této fakultě – nejprve v roce 1995 úspěšně ukončil doktorské studium v oboru ekonomie, o tři roky později se ve stejném oboru habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem. Jeho stěžejními tématy jsou makroekonomie, měnová teorie a mezinárodní finance.

Na konci listopadu 2000 jej prezident Václav Havel jmenoval členem bankovní rady České národní banky, funkce se ujal dne 1. prosince 2000. V této pozici byl v letech 2000 až 2004 zodpovědný za peněžní oběh a za platební styk, od roku 2005 pak za měnovou politiku a statistiku. Zároveň je od téhož roku členem Výboru pro hospodářskou politiku OECD. V bankovní radě působil do 30. listopadu 2006. V ČNB ale zůstal i po vypršení mandátu, a to jako poradce. Od října 2007 se stal náměstkem ředitele samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability ústředí ČNB, od října 2010 pak vede samostatný odbor finanční stability.

 

Kde mne najdete